Meteen naar de inhoud

De methode

Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden. Het spel is ontwikkeld binnen de jongerenhulpverlening, maar kan ingezet worden binnen elke situatie waar behoefte is aan een eenvoudige maar effectieve methode om sociale vaardigheden te oefenen.

Bij Act-it-Out is het mogelijk om zonder specifieke kennis van trainingsmethodieken en zonder veel voorbereiding, met een groep te oefenen. De theoretische onderbouwing van het spel is bewust eenvoudig en beknopt gehouden. De rol van trainer vereist, naast normale sociale omgangsvormen, geen bijzondere kennis of vaardigheden. Ook het spelelement is eenvoudig van opzet, een korte uitleg volstaat, en er kan snel overgegaan worden tot oefenen.

Doelgroep
Het spel kan gemakkelijk worden afgestemd op de vragen en behoeften binnen diverse doelgroepen. Hierbij kan gedacht worden aan therapeutische, (ortho)pedagogische en didactische situaties.
Het spel dient gezien te worden als een basisactiviteit binnen een training sociale vaardigheden. Deze kan naar wens worden uitgebouwd met bewegingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, huiswerkbespreking, oefeningen gericht op luisteren en observeren, persoonlijke evaluaties, eigen situaties inbrengen, etc.
De training is bedoeld voor personen vanaf ongeveer 10 jaar (junioruitvoering), en geschikt voor groepen van 1 tot maximaal 10 personen.

Leren van elkaar
Bij Act-it-Out wordt in spelvorm een aantal sociale vaardigheden getraind. Aan de hand van opdrachtkaarten met reeds omschreven, herkenbare sociale situaties kunnen de deelnemers direct in een rollenspel oefenen.
Hierbij kan, indien gewenst, gebruik worden gemaakt van kaarten met aandachtspunten. Deze kaarten zijn bedoeld als hulpmiddel. Toepassing van deze aandachtspunten leidt tot, in de meeste situaties, adequate omgang met anderen.
Uiteraard kan iemand ook op zijn eigen manier de vaardigheden toepassen. De groep bepaalt dan of er sprake is van adequaat reageren in de betreffende situatie. Leren van elkaar is zowel doel als middel.

Voordelen

Ten opzichte van andere trainingsvormen kent het spel een aantal belangrijke voordelen:

 • de trainer hoeft zichzelf geen specifieke trainingsmethodieken eigen te maken.
 • de aanwezigheid van een trainer is gewenst, maar niet in alle situaties noodzakelijk.
 • de deelnemers kunnen na een korte uitleg direct aan de slag.
 • het spelelement en de reeds omschreven sociale situaties zorgen voor minder spanning en weerstand.
 • het is geen cyclus van vaardigheden of cursus. Dit betekent dat nieuwe deelnemers op elk gewenst moment mee kunnen gaan doen.

Kernvaardigheden
In het spel wordt met 6 verschillende vaardigheden geoefend.

 • Iets bespreken
 • Kritiek geven
 • Kritiek ontvangen
 • Nee zeggen
 • Opkomen voor jezelf
 • Waardering uiten